Simple Sale Slider

Giảm giá!
16,800,000,000
Hoàng Quốc Việt
Diện tích: 0m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
16.80 tỷ
Giảm giá!
14,300,000,000
KDC Tân Thuận
Diện tích: 142m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
14.30 tỷ
Giảm giá!
12,500,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 90m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: N/A
Bán
12.50 tỷ

Featured Products Slider

6,500,000,000
Khu Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 50m2 Hướng: Đông Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
6.50 tỷ
Giảm giá!
14,300,000,000
KDC Tân Thuận
Diện tích: 142m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
14.30 tỷ
8,000,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 70m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
8 tỷ
14,200,000,000
Khu Tân Quy Đông
Diện tích: 90m2 Hướng: Tây Bắc Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 3
Bán
14.20 tỷ
6,800,000,000
Đường 51
Diện tích: 70m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
6.80 tỷ
9,800,000,000
Đã bán
Đường 53
Diện tích: 60m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
9.80 tỷ
14,500,000,000
Đường D1 Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 90m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
14.50 tỷ
Giảm giá!
16,800,000,000
Hoàng Quốc Việt
Diện tích: 0m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
16.80 tỷ

Best Selling Products

7,600,000,000
Đã bán
Mặt tiền , Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 90m2 Hướng: Chưa xác định Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
7.60 tỷ
12,600,000,000
Đã bán
Đường 75 Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 90m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1
Bán
12.60 tỷ
12,500,000,000
Đã bán
Đường 79 , Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 72m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: 5 Phòng tắm: 5
Bán
12.50 tỷ
8,500,000,000
Đã bán
Mặt tiền Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 72m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: 5 Phòng tắm: 6
Bán
8.50 tỷ
4,750,000,000
Đã bán
Tân Quy, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 40m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2
Bán
4.75 tỷ
9,000,000,000
Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 88m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 4
Bán
9 tỷ
5,900,000,000
Đã bán
Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 68m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
5.90 tỷ
6,300,000,000
Đã bán
Đường , Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 90m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
6.30 tỷ

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

6,800,000,000
Đường 51
Diện tích: 70m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
6.80 tỷ
8,000,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 70m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
8 tỷ
9,800,000,000
Đã bán
Đường 53
Diện tích: 60m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
9.80 tỷ
Giảm giá!
14,300,000,000
KDC Tân Thuận
Diện tích: 142m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
14.30 tỷ

Masonery Style

6,500,000,000
Khu Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 50m2 Hướng: Đông Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
6.50 tỷ
Giảm giá!
14,300,000,000
KDC Tân Thuận
Diện tích: 142m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
14.30 tỷ
8,000,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 70m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
8 tỷ
Giảm giá!
12,500,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 90m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: N/A
Bán
12.50 tỷ
6,800,000,000
Đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 72m2 Hướng: Tây Nam Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
6.80 tỷ
Diện tích: 0m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
14,550,000,000
Diện tích: 92m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
14.55 tỷ
25,500,000,000
Khu , Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 140m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: 14 Phòng tắm: 15
Bán
25.50 tỷ

Mix and match styles

6,500,000,000
Khu Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 50m2 Hướng: Đông Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
6.50 tỷ
Giảm giá!
14,300,000,000
KDC Tân Thuận
Diện tích: 142m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
14.30 tỷ
8,000,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 70m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
8 tỷ
Giảm giá!
12,500,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 90m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: N/A
Bán
12.50 tỷ
6,800,000,000
Đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 72m2 Hướng: Tây Nam Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
6.80 tỷ
Diện tích: 0m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
14,550,000,000
Diện tích: 92m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
14.55 tỷ
25,500,000,000
Khu , Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 140m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: 14 Phòng tắm: 15
Bán
25.50 tỷ