Simple Sale Slider

Featured Products Slider

8,900,000,000
Khu Tân Quy, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 97.5m2 Hướng: Tây Nam Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
8.90 tỷ
18,500,000,000
Đường Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 241m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
18.50 tỷ
26,500,000,000
Đường Tân Quy, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 162m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
26.50 tỷ
13,500,000,000
Đường , Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 72m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: 6 Phòng tắm: 6
Bán
13.50 tỷ
11,500,000,000
Khu Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 72m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
11.50 tỷ
6,500,000,000
Khu Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 64m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
6.50 tỷ
10,500,000,000
Khu Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 72m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
10.50 tỷ
8,500,000,000
Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 80m2 Hướng: Tây Nam Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
8.50 tỷ

Best Selling Products

11,500,000,000
Khu Tân Quy, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 68m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: 5 Phòng tắm: 5
Bán
11.50 tỷ
7,700,000,000
60 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 56m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
7.70 tỷ
11,700,000,000
Khu An Phú Hưng , Phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 72m2 Hướng: Tây Nam Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
11.70 tỷ
11,500,000,000
Khu An Phú Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 76m2 Hướng: Chưa xác định Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 4
Bán
11.50 tỷ
5,800,000,000
Hẻm 1333 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 56m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 4
Bán
5.80 tỷ
24,500,000,000
Đường Tân Quy, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 162m2 Hướng: Đông Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
24.50 tỷ
15,500,000,000
Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 220m2 Hướng: Đông Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
15.50 tỷ
5,800,000,000
Đường Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 40m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1
Bán
5.80 tỷ

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

7,950,000,000
Đường Tân Quy, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 54m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
7.95 tỷ
6,500,000,000
Khu Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 64m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
6.50 tỷ
26,500,000,000
Đường Tân Quy, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 162m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
26.50 tỷ
11,500,000,000
Khu Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 72m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
11.50 tỷ

Masonery Style

9,300,000,000
Khu Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 50m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
9.30 tỷ
7,250,000,000
Đường số Tân Quy, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 60m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
7.25 tỷ
8,600,000,000
Khu , Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 64m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 4
Bán
8.60 tỷ
7,300,000,000
Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 55.2m2 Hướng: Tây Bắc Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 6
Bán
7.30 tỷ
24,500,000,000
Đường Tân Quy, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 162m2 Hướng: Đông Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
24.50 tỷ
1,600,000,000
Đường, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 72m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: 6 Phòng tắm: 6
Bán
1.60 tỷ
9,000,000,000
Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 88m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 4
Bán
9 tỷ
7,400,000,000
Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 60m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
7.40 tỷ

Mix and match styles

9,300,000,000
Khu Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 50m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
9.30 tỷ
7,250,000,000
Đường số Tân Quy, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 60m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
7.25 tỷ
8,600,000,000
Khu , Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 64m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 4
Bán
8.60 tỷ
7,300,000,000
Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 55.2m2 Hướng: Tây Bắc Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 6
Bán
7.30 tỷ
24,500,000,000
Đường Tân Quy, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 162m2 Hướng: Đông Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
24.50 tỷ
1,600,000,000
Đường, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 72m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: 6 Phòng tắm: 6
Bán
1.60 tỷ
9,000,000,000
Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 88m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 4
Bán
9 tỷ
7,400,000,000
Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 60m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
7.40 tỷ